Các tính năng nổi bật trên Be Ready Content

Be Ready Content là sản phẩm được xây dựng bởi Be Ready Education Australia và phân phối bới Flexidata

Tích hợp trực tiếp ngay trên trình chỉnh sửa nội dung của LMS

Chèn cực nhanh các định dạng phổ biến được quy định bởi Nhà Trường.

Xem đầy đủ các định dang nội dung khác như phương trình hóa học, công thức vật lý, toán học...

Quản lý kho thư viện nội dung riêng theo từng cá nhân.

Thân thiện với người dùng, hướng dẫn sử dụng ngay trên mỗi nội dung

Trước khi giáo viên quyết định sử dụng nội dung nào. Nhà Trường/ IT có thể chèn vào các hướng dẫn, giải thích về nội dung này ví dụ như:

  • Nên chèn vào những nội dung nào
  • Giáo viên có thể chính sửa ra sao mà không làm mất đi tính đồng nhất
  • v...v...

Cho phép chỉnh cửa nội dung cá nhân hóa trong khuôn khổ tiêu chuẩn chung

Ở một số nội dung, giáo viên có thể thay đổi màu sắc, icon bằng cách chọn theo những thông số mà Nhà Trường đã quy định trước.

Tạo nội dung phức tạp nhanh chóng

Giáo viên có thể sử dụng Kho Thư Viện Có Sẵn của Be Ready Content để xây dựng các dạng nội dung sau:

  • Nội dung có trong các bộ sách giáo khoa: Cánh Diều, Kết Nối Tri Thức, Chân Trời Sáng Tạo
  • Phương Trình Hóa Học với đây đủ thông tin về tên gọi, trạng thái chất …
  • Công Thức Vật Lý, Toán Học với nội dung giải thích ý nghĩa các tham số...
Chat ngay